Sitemap

 

sponsors

 

 

sponsors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Historiek

 

 VAN VEILING AVEVE IN HASSELT TOT LTV

 

 

 

In 1925 begon te Hasselt als eerste in Limburg een veiling naast eieren en boter ook  met het veilen van groenten en fruit.. Tot dan toe verkochten de boeren hun producten op plaatselijke markten waar de prijsbepaling vaak gebrekkig was en de producten streekgebonden. In navolging van Nederland en Engeland waar men reeds aan het eind van de vorige eeuw met een veilingklok werkte, werd te Hasselt in 1926 de allereerste veilingklok voor België in gebruik genomen. Veiling AVEVE in Hasselt verviervoudigde haar omzet op drie jaar tijd. Kopers kwamen vaak van ver met de fiets, de tram of met paard en kar.

 

Op initiatief van de Boerenbond ontstaan er tussen 1945 en 1950 meerdere kleine veilingen, een concentratiepunt van vraag en aanbod..Waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten ontstaat de goede prijs. Voordeel voor de telers is dat ze vanaf dan een gewaarborgde dagprijs krijgen, tijdig betaald worden en meer inzicht krijgen in de concurrentie.Er mag gesteld worden dat Veiling AVEVE pionierswerk heeft verricht en bijgedragen heeft tot de ontwikkeling van de Limburgse tuinbouw.

 

Vanaf 1960 komt de grote ommezwaai in het veilingwezen. De kleine opkoper verdwijnt volledig en veilingen nemen hun taak over. Export zit in de lift. Kleinere veilingen zijn gedwongen te stoppen,te fusioneren of te verhuizen, zo ook veiling AVEVE.Sinds haar ontstaan als kleinhandelsveiling was ze uitgegroeid tot groothandelsveiling met een grotere diversiteit van het aanbod. Te Hasselt waren er geen uitbreidingsmogelijkheden dus verhuisde de veiling in 1967 naar grotere en nieuwe gebouwen te Berbroek.

 

Veilingen in het algemeen ondergaan een grote ontwikkeling. De technologische vooruitgang doet zijn intrede.

Data apparatuur wordt in gebruik genomen voor de facturatie, voorraadbeheer en verpakkingen. Door deze ontwikkelingen worden de grenzen voor export en import een stuk kleiner. Men gaat op zoek naar technisch gekwalificeerd personeel. Veilingen worden kapitaalintensief(stijgend ledenkapitaal. Niet alleen het veilingwezen maar ook de producenten ondergaan deze ontwikkeling. Bijscholing, herscholing, de omschakeling naar intensieve groente-en fruitteelt. Er worden normen ingevoerd voor sortering, verpakkingen, veiligheid en hygiëne. Zowel op nationaal vlak als in EEG verband wordt hier toezicht op gehouden.

Veiling AVEVE blijft verder groeien. Door de nabijheid van een groot  productiegebied was het noodzakelijk dat het afzetapparaat verder ontwikkeld werd.

 

In 1976 werden de afdelingen groenten en fruit overgedragen aan de coöperatieve vennootschap veiling Hageland en werd herdoopt in veiling Demerland.Deze samenwerking bleek echter geen succes. Het beleid dat werd gevoerd benadeelde tot groot ongenoegen van de telers de verdere groei van de Limburgse afdeling. De meeste aandacht en investeringen gingen naar de afdeling fruit te Glabbeek.

 

In 1986 was de maat vol en trokken de benadeelde telers massaal naar de algemene vergadering om een beter beleid af te dwingen, de doorgedreven acties onder leiding van de bedrijfsgilde tuinbouwers west-limburg maakte een eind aan 10 jaar samenwerking en leidde tot de oprichting van een eigen veiling. Op 1mei 1987 start LTV als coöperatieve veiling. Een veiling gegroeid uit  idealisme en verzet, een veiling van en voor producenten. De startperiode verliep bemoedigend, na 4 maanden had men een omzetstijging van 10% en telde LTV reeds 640 leverende vennoten.

 

In 1988 verhuisde LTV naar de nieuwbouw te Herk-de-Stad waar de eerste stenen werden gelegd voor een solide onderneming. Elke producent is aandeelhouder en beschikt over een aantal stemmen, kiest haar eigen raad van bestuur, directie en personeel. Sinds gisteren hebben we een lange weg afgelegd naar vandaag.. De veiling is het verlengstuk van het bedrijf geworden. De schakel tussen producent en handelaar.

Sinds de start van LTV, gaat het terug bergop met de groenten in Limburg, mede dankzij de simultaanverkoop.In 2000 behaalde LTV een omzet van meer dan een half miljard.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      verder