Sitemap

 

sponsors

 

 

sponsors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Werking

 De namen per functie

 

 

F01   Jeurissen Wilfried

 

 

Algemeen directeur 

 

TEL:+(32)13 55O111

 

E-MAIL : Wilfried@ltv.be

 

Functie omschrijving: Dhr Jeurissen heeft als verantwoordelijkheid, het in stand houden van het goede verloop van de gehele bedrijfsactiviteit. Hij heeft naast zijn specifieke taken, een algemeen coördinerende functie. Hij volgt, stuurt en corrigeert( indien nodig.)het functioneren van de verschillende afdelingen.

 

 

 

F02      Wim Meyers  

                                                                                                                                                                

 

                                       

Verantwoordelijke verkoop groenten

TEL:+(32) 13 550110

GSM: +(32): 475 865712

FAX: +(32): 13 554645                                                       

E-MAIL:wim@LTV.be                                          

 

Functie omschrijving: Wim is in zijn functie verantwoordelijk om een zo hoog mogelijke omzet te behalen waardoor de bedrijfswinsten zullen verhogen. Dit zonder uit het oog te verliezen dat de dialoog en het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de producent en klant essentieel zijn. Hij zal proberen zijn klantenbestand uit te bouwen en zijn bestaande klanten te onderhouden

 

 

 

 

F03    Petra Wautraets

 

 

 Verantwoordelijke Verkoop fruit

TEL:+(32) 13 550112

GSM:+(32)

FAX:+(32) 13 554645

E-MAIL petra@ltv.be

 

Functie omschrijving: Petra is in haar functie verantwoordelijk om een zo hoog mogelijke omzet te behalen waardoor de bedrijfswinsten zullen verhogen. Dit zonder uit het oog te verliezen dat de dialoog en het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de producent en klant essentieel zijn. Zij zal proberen zijn klantenbestand uit te bouwen en haar bestaande klanten te onderhouden. Haar afdeling staat in voor de offerteafhandeling.

 

 

 

 

F04-1    Peter Somers

 

 

Keurder groenten

 

TEL :+(32) 13 550 119

 

Functie omschrijving: De functie keurder is bedoeld om een zo goed mogelijke kwaliteit voor groenten en fruit na te streven, zonder daarbij uit het oog te verliezen dat de dialoog en het opbouwen van een vertrouwensrelatie met klanten en producenten essentieel zijn.

peter zorgt tevens ervoor dat de door de producenten aangevoerde goederen veilig op de daarvoor bestemde plaats terechtkomen. Hij waakt erover dat de kwaliteit en de kwantiteit van het product optimaal is. Is dit niet het geval dan zal hij er voor zorgen dat de goederen die niet aan de normen voldoen vernietigd worden.

Bijkomende functies: Inzetten van de goederen in de frigos, klaarzetten van de goederen voor de kopers, stock maken in de frigo, borstelen van de veiling, onderhoud van de heftrucks.

 

      

 

 

F04-1   Kris Oben

 

 

Keurder groenten // kwaliteitsverantwoordelijke

 

TEL:+(32) 13 550 106

GSM:

FAX:

E-MAIL:

Functie omschrijving: De functie keurder is bedoeld om een zo goed mogelijke kwaliteit voor groenten en fruit na te streven, zonder daarbij uit het oog te verliezen dat de dialoog en het opbouwen van een vertrouwensrelatie met klanten en producenten essentieel zijn.

peter zorgt tevens ervoor dat de door de producenten aangevoerde goederen veilig op de daarvoor bestemde plaats terechtkomen. Hij waakt erover dat de kwaliteit en de kwantiteit van het product optimaal is. Is dit niet het geval dan zal hij er voor zorgen dat de goederen die niet aan de normen voldoen vernietigd worden.Kris is tevens verantwoordelijk voor het Flandria gebeuren.

Bijkomende functies: Inzetten van de goederen in de frigos, klaarzetten van de goederen voor de kopers, stock maken in de frigo, borstelen van de veiling, onderhoud van de heftrucks.

 

      

 

 

 

 

 FO4-1  Sacre Sanny

 

 

Keurder fruit / aardbeien

 

TEL:+(32) 13 550 126

GSM:

FAX:

E-MAIL:sanny@ltv.be

Functie omschrijving: Sanny zorgt ervoor dat de door de producenten aangevoerde goederen veilig op de daarvoor bestemde plaats terechtkomen. Hij waakt erover dat de kwaliteit en de kwantiteit van het product optimaal is. Is dit niet het geval dan zal hij ervoor zorgen dat de goederen die niet aan de normen voldoen vernietigd worden. Bijkomende functies: Inzetten van de goederen in de frigos, klaarzetten van de goederen voor de kopers, stock maken in de frigo, borstelen van de veiling, onderhoud van heftrucks, bijstaan met het transport.

 

 

 

                       

FO4-1  Guy

 

 

Keurder fruit

 

TEL:+(32) 13

GSM:

FAX:

E-MAIL:

Functie omschrijving: Guy zorgt ervoor dat de door de producenten aangevoerde goederen veilig op de daarvoor bestemde plaats terechtkomen. Hij waakt erover dat de kwaliteit en de kwantiteit van het product optimaal is. Is dit niet het geval dan zal hij ervoor zorgen dat de goederen die niet aan de normen voldoen vernietigd worden. Bijkomende functies: Inzetten van de goederen in de frigos, klaarzetten van de goederen voor de kopers, stock maken in de frigo, borstelen van de veiling, onderhoud van heftrucks.

 

 

 

 

 

FO4-1  Pieter

 

 

Keurder fruit

 

TEL:+(32) 13

GSM:

FAX:

E-MAIL:

Functie omschrijving: Pieter zorgt ervoor dat de door de producenten aangevoerde goederen veilig op de daarvoor bestemde plaats terechtkomen. Hij waakt erover dat de kwaliteit en de kwantiteit van het product optimaal is. Is dit niet het geval dan zal hij ervoor zorgen dat de goederen die niet aan de normen voldoen vernietigd worden. Bijkomende functies: Inzetten van de goederen in de frigos, klaarzetten van de goederen voor de kopers, stock maken in de frigo, borstelen van de veiling, onderhoud van heftrucks.

 

 

 

 

 

FO4-2  Ilians Paul

 

 

Onderhoudsmedewerker

 

TEL:+(32) 13

GSM:

FAX:

E-MAIL:

Functie omschrijving: Paul deed al het nodige om alles zo optimaal mogelijk te laten verlopen betreffende het onderhoud van de gebouwen en de machines.Hij is onlangs op pensioen gegaan maar verdiend een eervolle vermelding voor bewezen diensten.

 

 

 

FO4-3  Bertels Robert

 

 

Chauffeur

 

TEL :+(32) 13

GSM :

FAX :

E-MAIL:

Functie omschrijving: Rob zal de goederen en /of het leeggoed vervoeren in de staat waarin het zich bevind naar de plaats van bestemming,tevens stuurt hij het volledige transportgebeuren op LTV. Hij zal beschikken over de nodige documenten die aangeven over welke goederen en bij welke klant deze moeten gebracht of afgehaald worden.

 

 

 

 

FO4-3   Willem

 

 

Chauffeur

 

TEL :+(32) 13

GSM :

FAX :

E-MAIL:

 

Functie omschrijving: Wim  zal de goederen en /of het leeggoed vervoeren in de staat waarin het zich bevind naar de plaats van bestemming. Hij zal beschikken over de nodige documenten die aangeven over welke goederen en bij welke klant deze moeten gebracht of afgehaald worden.

 

 

 

F05     Reis Luis

 

 

Hoofd leeggoedmagazijn

 

TEL:+(32) 13 550 118

GSM:+

E-MAIL:

 

Functie omschrijving: Luis is verantwoordelijk voor al hetgeen er gebeurt in de leeggoedloods. Indien er nieuwe mensen aangeworven worden voor de leeggoedloods zal Luis hen wegwijs maken in het leeggoed. Luis zorgt er tevens voor dat de leeggoedloods ordelijk en proper blijft. De kopers leveren hun leeggoed terug in bij hem, terwijl de producenten hun inpakmaterialen en leeggoed bij luis bestellen en afhalen.

 

 

 

F05-1     Gert Breels 

 

                     

 

Verpakkingsmagazijnier

 

 

TEL:+(32) 13

GSM:+

E-MAIL:

 

Functie omschrijving: Gert is medeverantwoordelijk voor al hetgeen er gebeurt in de leeggoedloods. Hij zorgt er tevens voor dat de leeggoedloods ordelijk en proper blijft. De kopers leveren hun leeggoed terug in bij hem, terwijl de producenten hun inpakmaterialen en leeggoed afhalen.

 

 

 

 

F06      Yvo Bex

 

 

Dienst aankoop

 

                                                                           

TEL:+(32) 13 550 100

FAX:+(32) 13 554 645

E-MAIL: yvo@LTV.be

 

Functie omschrijving: De functie aankoopverantwoordelijke is hoofdzakelijk bedoeld om het zo optimaal mogelijk bestellen van verbruiksgoederen die het functioneren en /of goede werking binnen het bedrijf evenals voor de producenten ten goede komt. Yvol tracht een vlotte samenwerking op te bouwen tussen de veiling en de producenten betreffende de verbruiksgoederen die de producenten nodig hebben om te kunnen leveren.Yvo werkt nauw samen met alle verantwoordelijken maar vooral met Reis Luis, de verantwoordelijke van het leeggoedmagazijn.Hij volgt nauwgezet de leveringstermijnen en zal indien  nodig acties ondernemen om deze termijn te laten respecteren.

 

 

 

FO7    Wautraets Petra

 

Algemene administratie en klantenservice

 

 

TEL:+(32) 13 550 112

GSM:+(32)0477.272822

FAX:+(32) 13 554 645

E-MAIL:petra@ltv.be

 

Functie omschrijving: Petra zorgt ervoor dat het netwerkgegeven optimaal functioneert, zodat alle diensten zo optimaal mogelijk kunnen presteren. Zij werkt nauw samen met alle hoofdverantwoordelijken van iedere afdeling. petra zorgt er tevens voor dat de klanten een verzekering krijgen of een borg stellen en dat ze binnen de termijn betalen teneinde geen verlies te leiden. Zij zal de nodige stappen ondernemen om de achterstallige klanten aan te sporen alsnog te betalen.Daarnaast vervangt zij FO1 tijdens zijn afwezigheid .

 

 

 

F08   Yvo Bex

Administratief medewerker

 

 

TEL:+(32) 13 550 100

FAX:+(32) 554 645

E-MAIL:yvo@ltv.be

 

Functie omschrijving:Yvo staat in voor het optimaal functioneren van het onthaal van de klanten en de producenten. Hij zal er voor zorgen dat de producenten bij het afhalen van leeggoed geen te hoge schulden maakt en zal hen minstens 1maal per maand indien zij schulden hebben aanmanen om te betalen. Hij zal indien er problemen zijn die rapporteren aan Petra

 

 

 

FO9  Ghalid

 

 

Dienst facturatie

 

 

TEL:+(32) 13 550 102

FAX:+(32) 13 554 645

E-MAIL:ghalid@ltv.be

 

Functie omschrijving: Ghalid  zorgt ervoor dat de gegevens zojuist mogelijk verwerkt worden zodat men een zo nauwkeurig mogelijke omzet van het bedrijf kent. Hij werkt hiervoor samen met Sanny,Jos en Peter.Hij houdt nauwgezet de stocks bij om te voorkomen dat er gegevens verloren gaan of verkeerd ingegeven worden.

  

 

 

FO20  Wautraets Petra

            Bedrijfscoordinatie

 

TEL:+(32) 13 550 101

GSM:+(32)0477.272822

FAX:+(32) 13 554 645

E-MAIL:petra@ltv.be

 

Functie omschrijving: Petra is verantwoordelijke voor ISO / BRC / Flandria en eurepgap.Zij doet bedrijfsbezoeken bij producenten en helpt hen op weg voor het behalen van deze kwaliteitsnormen.Op Ltv doet zij de opvolging van ISO / BRC hiervoor werkt zij nauw samen met alle afdelingen.